Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

"Inn i de voksnes rekker" - konfirmasjon neste år

Når ut til alle
I disse dager (april 2014) får alle 14-åringer konfirmantbrosjyre i posten, med informasjon om neste års konfirmasjon. Samtidig annonseres det for konfirmasjon på Facebook.
63 200 unge er født i 2000 og får personlig tilbud med informasjon fra sin biskop og sitt bispedømme, og kan dermed begynne å forberede seg på neste års store begivenhet i sin lokale kirke.
Human-Etisk forbund sender også ut brosjyre til de samme mottakerne. Både Den norske kirke og Human-Etisk forbund får adresseopplysninger fra Skattedirektoratet/Folkeregisteret. 

Fortsatt populært med konfirmasjon
Det er svært stabil oppslutning om konfirmasjon. På landsbasis valgte over 40 000 unge kirkelig konfirmasjon i fjor. Det tilsvarer 63,5% av hele ungdomskullet. For å bli konfirmert må man være døpt.
Om vi sammenligner konfirmasjonstallet med dåpstallene 15 år tidligere (1998), finner vi at 82,6%  av de døpte ble konfirmert i Den norske kirke i 2013.
I våre menigheter i Nannestad kommune er det ca 90% som konfirmerer seg.

Hvorfor konfirmere seg?
Det er selvfølgelig ulike grunner til at 14-åringer velger kirkelig konfirmasjon, men først og fremst svarer unge at de ønsker seg en fin markering med familie og venner, de vil oppleve fellesskap med andre konfirmanter og de ønsker seg penger og gaver.
En tredjedel av konfirmantene ønsker å lære mer om Gud og finne ut av egen tro. Litt over halvparten av konfirmantene svarte dette i en undersøkelse fra 2009.

Ikke som før i tiden
Konfirmasjonen har forandret seg en del siden dagens konfirmantforeldre sto i kirken i hvite kapper. Opplegget for konfirmasjonstiden er også endret. En rekke menigheter tilbyr forskjellige konfirmantopplegg for ulike interessegrupper, for eksempel vanlig leir, KRIK leir.  
For mange er nettopp leir høydepunktet i forberedelsene, og gode leiropplevelser med venner og refleksjoner gir minner for livet.

Det var en gang en vårlig søndag…
For noen tiår siden var så å si alle konfirmantgudstjenester fordelt på noen få søndager i april-juni. Nå er det like vanlig at det foregår en lørdag og på høsten. Og konfirmantgudstjenestene har blitt flere, slik at det er færre konfirmanter per gudstjeneste. 
På denne måten er det sjelden begrensninger i hvor mange som kommer for å feire «sin» konfirmant i kirken denne høytidsdagen, i kirken er det plass til alle.

    *        Nannestad menighet feires neste års konfirmasjoner  søndag 31. mai og søndag 23. august
    *        Holter menighet feires neste års konfirmasjoner søndag 31. mai og søndag 23. august
    *        Bjørke menighet feires neste års konfirmasjoner søndag 7. juni og søndag 30. august
    *        Stensgård menighet feires neste års konfirmasjon søndag 7. juni

Det vil også antagelig bli noen lørdager – det kommer an på hvor mange konfirmanter som blir påmeldt.

Mer om konfirmasjon på www.konfirmant.no og på Facebook-gruppa Konfirmasjon i Den norske kirke

21.10.2014