Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Babysang

  

Babysang er rettet mot barn i første leveår. Under kurset vil vi synge bevegelsessanger, vuggesanger, rim og regler.
Noen av sangene husker du kanskje fra din egen barndom, andre er helt nye.
Både motorikk, språk, kommunikasjon, sanser og utvikling av kroppslige funksjoner blir stimulert gjennom babysang.
 
 

22.10.2014