Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Boka om historien til Nannestad kirke.

"Nannestad kirke gjennom 800 år" Redigert av Erling Dæhlie, utgitt av Nannestad menighetsråd 1993. 
800-års jubileet og denne boka forteller om hvordan lokalsamfunnet på en stillferdige måte viser vilje til å ta vare på sin kirke under alle slags politiske og økonomiske forhold. Det var viktig for kirken å beholde kontakten med sine røtter og boka skildrer hvordan kirken preget de forskjellige tidssoner og formidlet et budskap til de menneskene som gjennom tidens gang har levd i Nannestad.
 
I Nannestad kirke er det blitt formidlet et kristent budskap gjennom tidene som har gitt nannestadsokningene både et feste i livet og en veiledning for sin livsførsel. 
 
Boka begynner med å skildre kirkens beliggenhet langs en gammel ferdselsåre som buktet seg frem mellom gylne kornåkrer, forbi Homble og Laache, gardsnavn som minner om at det er selve urgardene i grenda som "kirkeveien" passerer. Vi synes vi fornemmer summingen av generasjoner av kirkebesøkende på kirkebakken i nordvest. Her ble det utvekslet samtaler om kongelige forordninger og de siste nyhetene, og usømmelig framferd ble nådeløst straffet med et opphold i gapestokken. Vi bærer med oss en forestilling om den lille middelalderkirken fra 1100-tallet når vi vandrer inn kirken som fikk sin nåværende form i 1693. 
I lyset fra vindusbuen i koret står kirkens klenodium, en ruvende døperfont i kleberstein fra 1140-årene. Døperfonten ble laget av steinhoggeren Eindride som i sitt uttrykk med runeskrift sier: "Eindride gjorde karet (døperfonten) vel". Døperfonten ble laget med enkel dekor, utsmykket med båndfletting og de grovt tilhogde sokkelringene gir fonten særpreg og verdighet. 
Boka tar oss med gjennom tiden fra misjonskirke til storhetstid, valg av kirkested og hvor sterkt kvite Krist sto i Nannestad, gjennom skildringene om "Rønnaug Håvardsdotter til Messe" i 131 og skildringen av pest og katastrofe i Nannestad. Boka inneholder interessant sagnstoff. Den fører oss frem gjennom trosskifte og reformasjonen i 1537 og ikke minst skildrer den de som eide kirken opp igjennom tidene. Boka avslører noen av Nannestad kirkes hemmeligheter hvor symbolene avslører eneveldets maktspråk. Boka deler med seg viten om den gamle 1100-talls kirkes våpenhus som også er omtalt i Håkon Håkonssons saga. Den nevner også den tilmurte Birkebeinerporten som er en del av kirkeutvidelsen fra 1693. Kirkens historiske interiør og krypt er utførlig omtalt sammen med de forskjellige prestenes skiftende roller samt deres forhold til datidens næringsliv og kultur. Fra 1660 til 1814 utvidet statsmakten gradvis sin virksomhet på en rekke områder i lokalsamfunnet som også satte sitt preg på kirkens embetsutøvelse. Boka kommer ikke utenom den store samfunnsbygger i Nannestad, sogneprest Johannes Bierch 1806 – 1840, som opprettet en autorisert protokoll for opprettholdelse og vedlikehold av kirkene i kommunen. Han opprettet også Nannestad Præstegjelds kornlaansmagazin på kappelansgården (prestegårdens) grunn som betraktes som en forløper til Nannestad Sparebank. Prestegårdens betydning, funksjon og virke gis også en interessant omtale. 

Boka er en godt bevart skatt som skildrer kirkens historiske betydning gjennom tidene og kirkelivet frem til i dag. 

Boka er et jubileumsskrift planlagt av Reidar Otto Brovold, sogneprest Jon Geir Johnson og Erling Dæhlie. Sistnevnte var ansvarlig for manuskriptet. Bjørg Vikne Dæhlie har vært behjelpelig med råd og vink. Fotografier, lay-out og kontakten med trykkeriet er besørget av Reidar Otto Brovold. Ole Kjønstad har illustrert skriftet og stilt sine tegninger til disposisjon. Leni Thonhaugen ved sogneprestens kontor har satt manus på data og gjort det ferdig til trykking. 

Boka kan kjøpes på Nannestad menighetskontor tlf. 66105595/90 eller Marit Sæther leder i Nannestad menighetsråd

22.10.2014