Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

GravstellGravstell på Stensgård, Nannestad, Bjørke og Holter kirkegårder 
 
* FULLT STELL– planting, vanning og luking kr. 1050,- pr år + mva.
 
* KUN VANNING kr. 400,- pr år + mva
 
* KRANS TIL JUL kr. 300,- pr år 

 
GRAVSTELL MÅ BESTILLES SÅ TIDLIG SOM MULIG I VÅRSESONGEN OG SENEST 1. MAI. 
 
Gravlegat kan opprettes dersom du ønsker å ordne med gravstell for flere år fremover. Dette gjøres ved å betale en sum som dekker utgifter til gravstellet for det tidsrommet du måtte ønske. 
Endringer i rente- og prisnivå kan føre til at legatmidlene brukes opp før den tid som er avtalt. Du blir da så langt det er mulig varslet om at legatkapitalen er oppbrukt, og kan betale et tillegg dersom gravstellet ønskes forlenget. 
 
Årlig regning – Du vil da motta regning på forhånd. 
 
Gravstellet/vanning begynner ca første uka i juni.
 
Er det noe du lurer på eller ønsker å bestille gravstell, kontakt Kirkekontoret v/Liv Heidi Embre på tlf: 66 10 55 90 
 

23.10.2014