Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Midtbygda kirkering var samlet i Nannestad prestegård

Kirkeringen i Nannestad var samlet i prestegården 1. desember.

   

De har i mange år gjort en stor innsats for kirken, med dugnader, pynting av kirken til spesielle anledninger og ikke minst innsamling av midler til utstyr, ikke minst nye kirketekstiler.
Flere av medlemmene har vært med siden oppstarten i forbindelse med 800-årsjubileet i 1993.
I prestegården ble det vist fram hvordan kirketekstiler og annet kunsthåndverk arter seg på Madagaskar.Som  en liten takk for innsatsen, fikk medlemmene en liten bok men en hilsen fra prestefolka.

Foto: Liv Elstad

17.12.2014