Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Overraskelsesbil

Låner ut bil og hytte gratis!

Årsaken er et samarbeid mellom Overraskelse AS og Kirkekontoret i Nannestad.
Det er et diakonalt tiltak rettet mot demsom kanskje ikke har muligheten til dette selv. 
Responsen har vært stor og hytter og bil ble lånt ut hele sommeren til mange takknemlige
mennesker.Sliter du med økonomien, og trenger en bil? Ta i så fall kontakt med oss.
En bil kan nå lånes helt gratis og lånes ut i utgangspunktet for inntil 1 uke om gangen.

Ønsker du å overraske noen ved å gi bort gratis bruk av en bil, er det også bare å kontakte oss.
Grunnene kan være mange til å gi bort en slik gave: Til noen som har dårlig råd, Til noen du er
glad i, noen du setter pris på, noen som trenger en oppmuntring, noen du vil
takke.
Sett gjerne ord på hvorfor du ønsker å gi denne gaven; enten muntlig eller skriftlig eller begge deler.

Ønsker du å bruke denne muligheten, kan du kontakte kirkekontoret i Nannestad på e-post

Svein.arne.bergli@nannestad.kommune.no  eller oyvind.sandholt@nannestad.kommune.no  eller ringe: 66 10 55 90.
 

16.01.2015