Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Ny gravemaskin anskaffet på våre kirkegårderDen gamle gravemaskinen maskinen fra 1998 var utslitt og moden for utskifting.
Ny gravemaskin er anskaffet og overlevert 13.1.
Denne veier 1,2 tonn mindre er mer hendig for vårt bruk og kan fraktes på bilhenger mellom gravlundene.
Kirkegårdsarbeidere er svært fornøyde.

Kirkeverge Øyvind Sandholt

16.01.2015