Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Halvert restavfallet på kirkegårdeneAvfallssortering på gravlundene fungerer veldig bra.
Ved å sortere ut hageavfallet fra restavfallet har vi samlet redusert restavfallet
fra 14,9 tonn i 2013 til 7,4 tonn i 2014 - en halvering.

Kjempebra for både miljø og kostnader.
I 2015 har vi som mål å legge opp til utsortering av plast som vil redusere restavfallsmengdene ytterligere.

Takk for innsatsen!!

Kirkeverge Øyvind Sandholt

 

16.01.2015