Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Nye søyler montert i Nannestad kirkeVed montering av det nye orgelet i Nannestad kirke for noen år siden, ble det montert midlertidige søyler til forsterking av  galleriet.

Nye  runde søyler er montert. Iflg riksantikvaren var det viktig at disse skulle se helt annerledes ut en de opprinnelige tresøylene. 

kirkeverge Øyvind Sandholt

 

16.01.2015