Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

NANNESTAD KAMMERKOR, 30 ÅRS JUBILEUM I HOLTER KIRKEKammerkoret feirer lørdag den 19 september 30 års jubileum med konsert i Holter kirke og festmiddag på Kringler Gård.
Men før dette kan skje er det korseminar på Hadeland og intense øvinger for å gi vårt publikum en minnerik kveld med litt historie og flott korsang.
Det blir et variert program som viser korets store spennvidde, salmer, negro spirituels, gospel, pop, musicals, klassisk m.m.

Koret er nå inne i en veldig god periode med vår dyktige dirigent Mari Moe som inspirerer oss til stor innsats og gjør hver øvelse til en opplevelse.
Vi har òg fått mange tilbakemeldinger i år som forteller at vi er på rett vei. Koret blomstrer og vi gleder oss til jubileumskonserten.
Vi håper at kirka i Holter blir fullsatt denne kvelden. Mange av sangerne har vert med lenge og husker tiden med starten av koret og
vår første dirigent, Jorunn Åsen Devold. Ho har òg arrangert en religiøs folketone som vi skal fremføre denne kvelden. Senere har flere dirigenter,
i hovedsak organister, vert med å forme koret. Vi har deltatt på mange seminar og turer, arrangert korkafèer og hatt utallige sangoppdrag i kirkene våre
i både sorg og glede. Vi har òg hatt samarbeidet med Stein Ove Berg, Ytre Suløen med flere og nå sist Erik Lukashaugen og Arbeidslaget.
Samarbeidet med Steinsgårdskroken Dans- og Spelelag må nevnes her. Sammen reiste vi fra kirke til kirke med folkedansmessa «Tred inn i dansen».
Stor suksess med fullsatte kirker, bl. A. i Holmenkollen Kapell.
Mange sangere er det òg som har vert innom koret og alle er invitert i lag med dirigentene til å delta på jubileet. Vi håper at mange vil benytte anledningen
til å treffe gamle kjente, mimre og synge litt i hop.

Tekst: Alf Ø.E.


23.06.2015