Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Kirken gleder seg over global klimaavtale


Glede i paris, med Frankrikes president Francois Hollande, vert for COP 21 Laurent Fabius og FNs generalsekretær Ban Ki-moon. (Foto: Mehdi Chebil/Polaris/Scanpix)

Klimatoppmøte i Paris er over – og er grunn til å glede seg over resultatet. For andre lørdag i desember ble det klart: nasjonene ble enige om felles mål.

Klimapilegrimsmarsj, Grønn kirke, Skaperverk og bærekraft, Klimaalliansen – kirkens medlemmer og Kristen-Norge har engasjert seg på mange vis for verdens klima. Stavanger-biskop Erling Pettersen og Møre-biskop Ingeborg Midttømme var med på deler av Klimamøtet COP 21, som ble avsluttet i helga. Og en global klimaavtale med målsetting om å begrense global oppvarming til godt under to grader, er begge fornøyd med.

–  Grunnlaget er lagt for en bedre, felles framtid for alle. Avtalen skaper håp, men det virkelige arbeidet starter nå og trenger vår fulle støtte, sier Midttømme.

Pettersen er biskop i et bispedømme som i langt større grad enn andre bispedømmer, forholder seg til oljeproduksjon og konsekvensene av den. Han gleder seg over klimaavtalen, men slår fast at det er nå arbeidet begynner.

–  Vi må sikre at Norge tar en ledende rolle i dette arbeidet. Og budskapet til politikere og næringsliv er enkelt: Økte kutt i utslipp i Norge og større ambisjoner for å oppnå null-utslipp.

Les mer om Klimaavtalen og kirkens engasjement på kirken.no.

17.12.2015