Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Himmel over livet


Foto: Caroline Roka

GRATULERER HJERTLIGST MED BARNET OG VELKOMMEN TIL DÅP
Å døpe barnet er en stor begivenhet for barnet, foreldre og menigheten. Det er også en del praktiske ting
som må ordnes i forbindelse med dåpen som å bestille dato, gi informasjon om faddere, dåpssamtale og så
videre.
Det er mulig å bestille dåp i våre menigheter i Nannestad ved telefonhenvendelse 66 10 55 90
eller pr mail: liv.heidi.embre@nannestad.kommune.no

Se film her

 

03.02.2016