Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Helset familien fra Stensgård i Nannestad

kanskje en av Norges mest betydningsfulle familier de siste 100 årene?

   

Bosse Tangen tok initiativet til kulturkvelden i Stensgård Kirke den 29.2.2016 og var selv dyktig konferansier i en svært engasjerende og opplysende "historietime".

Bjørg Tangen leste Stensgårdsangen nettopp forfattet av Peder Helset opphavet til denne betydningsfulle familien.


Dyktig var som alltid organist Svein Tormod Bekkhus.

 

At Bosse Tangen hadde fått den eneste gjenlevende av hovedpersonene (i denne sammenhengen) i Helset familien selv til å komme,
var ikke bare svært hyggelig, men utrolig inspirerende. Gunnar Helset er selv en meget sprek 85 åring.

At interessen for kvelden var stor tydet en fullsatt kirke på - hele 75 personer hadde funnet veien til Hurdalssjøens bredder.

Helset familien er for svært mange relativt lite kjent. Når vi nå vet at Olaf Helset ledet motstanden ved Midtskogen i mai 1940, ble generalmajor, var en av lederne og organisatorene bak Milorg, mottok Krigskorset med sverd og sist, men ikke minst en av lederne i idrettsnorge - føler vi at vi har "misset" noe i historieundervisningen.

           
Gunnar Helset med bilde av Peder og Ingeborg Helset

Hans sønn Gunnar var ikke mindre merittert - også han generalmajor, Norges representant i Nato, sjef for Nordflanken av Nato,
sjef for Brigade nord, idrettsleder og en av lederne i teamet rundt olympiaden i Lillehammer i 1994.

RETT og slett - Imponerende!

Men det hele begynte med at to unge mennesker fra Møre bosatte seg i Stensgård i 1890. Peder og Ingeborg Helset kom fra Vestnes i Romsdalen og Peder fikk sin lærerutdanning i Asker. Gjennom bekjentskaper og studievenner fra Ullensaker ble han "lokket" til å ta jobb i Nannestad.  De var først lærere på Gardermoen, men etter kort tid kom han og hans kone til Heimly i Stensgård - som kunne lokke med noe så viktig som en "tjenestebolig". På den tiden bodde de i den ene enden av huset og den andre delen rommet skolestua. De fikk to barn sammen - Laura og Olaf.

Bilde: Ingeborg og Peder Helset

Fra og på Heimly hadde han sitt virke som lærer og skolebestyrer, han medvirket i nær sagt alt i kommunen fra diktning, misjonsforening, kirkebygging til revisjon i kommunen.

 

Sønnen Olaf ikke bare lærte å gå på ski i Nannestads skoger, han lærte også opp japanerne i Sapporo å gå på ski. Uvisst av hvilken grunn valgte han en militær løpebane kombinert med et sterkt idretts engasjement - og hvor betydningsfull han var skjønner vi når han med tiden både var leder for Skiforbundet og Hærens sjef. At sønnen hans Gunnar skulle få en identisk karrière er vel heller unormalt, ikke desto mindre ble ski og idrett kombinert med det militæret riktignok, og heldigvis for ham i fredstid.

 

Peder og Ingeborg Helset ligger begravet i Stensgård. I de senere årene har familien ikke maktet å stelle graven selv, men Bosse Tangen har tatt jobben.
Nå og ikke minst på grunn av den betydningen Helset har hatt for Nannestad og Stensgård har kirkevergen tatt ansvaret for fremtidig stell av denne viktige graven.


Til avslutning ble vi servert kirkekaffe og vi kunne stille spørsmål til Gunnar Helset.

Tekst: Per Anders Hem
Foto: Per Anders Hem og Arne Torkild Aasen

02.03.2016