Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

BRIDGE BUILDERS - Fellesskap på tvers av skillelinjer

 

 
Bildene er hentet fra www.bridgebuilders.no

Bjørke menighetsråd har nå gått inn for et nytt misjonsprosjekt.

Dette er et trosbasert freds- og forsoningsprosjekt for unge istraelere, palestinere og nordmenn.
Motivasjonen for prosjektet er å engasjere unge mennesker i alderen 19-25 år fra Midtøsten og Norge
til å bidra i freds- og forsoningsprosesser.

Prosjektet drives av Den Norske Israelsmisjon og arrangeres av return2sender i samarbeid med Frikirken,
Bibelskolen i Grimstad og partnere i Midtøsten.

De legger til rette for møter på tvers av fysiske og kulturelle skillelinjer. Møtet mellom deltakerne stimulerer
til refleksjon og samtale - om identitet, fordommer, respekt, anerkjennelse, enhet og konfliktløsning.

Gjennom teambuilding og ulike former for undervisning utdanner de unge mennesker, og gir dem erfaringer
og redskap som øker mulighetene og motivasjonen deres til å være fredsagenter.

Mer info: www.bridgebuilders.no

Det hadde vært flott om vi fikk med en representant fra byda vår. Interesserte kan ta kontakt med
sokneprest Svein Filtvedt Elgvin. tlf 997 45 172 - mail: svein.filtvedt.elgvin@nannestad.kommune.no

03.03.2016

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort