Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Påskenatt i Bjørke kirke

Til påskenattsgudstjenesten i Bjørke kirke stilte 5 våkne konfirmanter opp. De var med å skape den spesielle atmosfæren denne natten,
da gudstjenesten startet i mørke og med at påskelyset ble tent. Deretter fordelte konfirmantene lyset til alle fremmøtte, som hadde et lys hver i hånden.
Den mektige påskelovsangen ble synget av kantor Svein Tormod Bekkhus. Bildet viser konfirmantene etter at menigheten har sunget
" Påskemorgen, slukker sorgen" ute på kirkegården, som avslutning på påskenattsgudstjenesten.

Foto/tekst: Arne Torkild Aasen

31.03.2016