Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Pilgrimsvandring Maura skole - Stensgård kirke

 

 

Maura skole har i mange år hatt pilegrimsvandring med elever fra skolen og til Stensgård hvor det i middelalderen lå en klosterhospits.

 
bildet til høyre: Bosse Tangen, Kari og Bjarne Løvaas.
Det er elever på 4. trinn som har dette i sin plan. 80 elever og 10 lærere og assistenter gikk denne turen.

 

Av praktiske årsaker gikk turen til Stensgård kirke. Plassen der klosterhospitset, som var i drift til svartedauen, lå er oversvømt.
Hurdalssjøen er om en meter dyp der rester etter husene ligger. Skal vi finne tomta må vi gå veldig tidlig på våren, sier
Bosse Tangen.
Klosterhospitset kom i drift tidlig på 1100tallet etter at det ble kjent her i landet og ute i Europa at det skjedde undere ved
Hellig Olavs grav i Nidaros.

Det ble for stor belastning på dem som bodde i Stensgård da de måtte ta imot alle pilegrimene. De klaget til biskopen,
som sendte noen munker som ordnet tomt ot lokale håndverkere. Det ble bygget fire små hus med plass til kjøkken
og servering, kapell, bolig for munkene og rom for pilegrimene.

Kapellet ble også brukt av lokalbefolkningen. Det var gravplass der forteller Tangen.

Tekst: Bosse Tangen
Foto: Grete Bjørnstad

21.06.2016