Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Gullkonfirmanter i Bjørke kirke


Foto: Svein Norvald

Sokneprest Svein Filtvedt Elgvin med 4 gullkonfirmanter.

28.10.2016