Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Diakonalt "kraftsenter" i Nannestad

DIAKONALT «KRAFTSENTER» I NANNESTAD

Denne våren etablerer «Overraskelse» (en gruppe med frivillige) i samarbeid med kirkekontoret i Nannestad, starten på et diakonalt «kraftsenter».  «Overraskelse» har eksistert i 12 år og har hatt et samarbeid med kirken i Nannestad de siste årene i form av gratis utleie av bil (hele året) og hytter på Sjusjøen om sommeren. I tillegg ønsker vi å overraske med gode nestekjærlighetshandlinger i hverdagen og vi har i samarbeid med gullsmeden i Nannestad laget et eget smykke «Dråpen», som et nestekjærlighetssmykke for alle.

Nå ønsker vi å utvikle diakonien og samarbeidet ytterligere i form av tre nye satsningsområder:

 1. «Nådestolen», et samtale/sjelesorgtilbud
  Gratis tilbud på torsdager kl.12-20
  Kontaktperson:  Magne Lunde, tlf.91790078.
   
 2. «Praktisk overraskelsesdiakoni».
  Vi er i ferd med å etablere et lager med klær, mat, utstyr som gis bort gratis eller som kan brukes til å overraske noen som trenger det.
  Kontaktperson: Svein Arne Bergli, tlf.97583956.
   
 3. «Temakvelder» der det settes fokus på noen av livets utfordringer. Disse kveldene har vi i «Kjerkestua» ved Holter kirke
   

Tilbudene er en del av den diakonale satsningen i Nannestad. «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.
Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.»

Svein Arne Bergli

Diakon i Nannestad

Les gjerne mer om tilbudet på www.kirken.nannestad.no

20.01.2017