Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

10 dåp og et bryllup

Søndag 26. mars var det klart for stor dåpsfest på Maria budskapsdag i Nannestad kirke.


Foto: Tor Hurlen

Dette er et samarbeid mellom alle de 4 menighetene i Nannestad og det var 10 dåpskandidater. 5 barn og 5 ungdommer og voksne.

 

 

 

Sokneprest Arne Torkild Aasen, sokneprest Svein Filtvedt Elgvin og diakon Svein Arne Bergli medvirket under dåpssermonien.
Sykehusprest Tor Torbjørnsen var også invitert, og han skulle døpe en av barna- som han også hadde en familiær relasjon til.

Trosopplærer Anne Louise Bogetvedt Bjerke gjorde stas på fadderne ved at faddere fikk utdelt hver sin fadderpose
som en hjelp og med gaver til besøk på 1,2 og 3 års dåpsdag.

Siden dette skulle være en festdag var Ellinor Lauritzen invitert for å synge solo.

 

Dagens største overraskelse var imidlertid at et av foreldreparene valgte å gifte seg i starten av gudstjenesten.
Dette kom som en veldig hyggelig overraskelse på de aller fleste!

Etter dåpsfesten i kirken, var alle som ønsket invitert til fest på Salen over kirkekontoret.
De fire menighetene hadde samarbeidet om å lage en flott fest med snitter og kaker til de som ville ha dåpsfesten din der.

Festen var virkelig et vellykket arrangement og et flott samarbeid mellom de fire menighetene i Nannestad.

 

 

 

05.04.2017