Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Skaperverkets dag 14. mai 2017

 Tross gråvær og regn var det en fullsatt kirke i Holter i dag. I Grønn Kirkering sin regi og med med hjelp

av Nannestad Bondekvinnelag – Nannestad Hagelag – Bonde og Småbrukarlaget – Bondelaget samt

Nannestad Kammerkor v/dirigent Marit Moe og gjestekantor: Audun Mork

Svein F. Elgvin loset oss igjennom gudstjenesten.

Kammerkoret sang  ved Inngangsprosesjonen «Din hender er fulle av blomster»

 

Her kom konfirmanter, Svein prest og Anne med barna som bar inn kurver og fat med alt fra grønnsaker, brød og fisk alt fra nærmiljøet i Holter.

Etter Inngangsord og samlingsbønn sang Kammerkoret: « Se på vår jord» tekst og musikk: John Rutter/Arne Kildal.  Stemningsfullt og vakkert.

Tekstlesning v/Margot Ramstad, Salme 8 :Guds storhet og menneskeheten.

Menigheten  sang salme 781:» Hvem har skapt alle blomstene»

Anne Brustad som fortalte om Skaperverket fra boken Guds Barn, her samlet hun mange barn fra menigheten og de fulgte fengslende med i beretningen om hvordan Gud skapte jord og himmel skyer og stjerner og deg og meg.  De sang til slutt: «Hvem har skapt alle gulerøttene, tomatene og purrene», og barna la alle grønnsakene i ei stor kasse etter hvert værs.

Etter preken av Svein prest sang Kammerkoret «Down to the river to pray»

Videre ble det sunget føre takkeoffer salme 678 «Vi rekker våre hender frem»

Dagens offer gikk til Kirkens nødhjelp og for første gang hadde menigheten muligheten til å benytte Vipps.

Det var mange som gikk til Nattverd og mange tente et lys i lysgloben. Denne søndagen var nattverdsbrødet bakt av Inger H. Holmgrunn.

Til utgangssalme nr. 832  «Blå salme» av Erik Bye

To jenter gikk rundt med en kurv med frøposer med bønnefrø og delte ut til alle i kirken.

Postludium ved Kammerkoret: «Adiemus « av Karl Jenkins.  Storslått og vakkert av Kammerkoret og gjestekantor Audun Mork

Eva Østrem Eik inviterte menigheten over i den nye Kjærkestua til kirkekaffe.  Her hadde Grønn Kirkering

kjørt til med bord og stoler og dekket på med lefser m/ lammekjøtt og fisk, sveler m/jordbærsyltetøy – gulerotkake og saft og kaffe. Mye godt og alt fra nærområde i Holter.

Hagelaget hjalp barna å så frø i melkekartonger ! dette var populært.

 

Dette ble en flott gudstjeneste og en stor overraskelse med kirkekaffe i Kjærkestua !

En stor takk til Grønn Kirkering – Anne Brustad – Kammerkoret v/Marit Moe  og gjestekantor Audun Mork.

Og til Alle lag som var med om Skaperverketsdag i Holter Kirke.

 

16.05.2017