Kari Veiteberg blir ny biskop i Oslo

- Vi gratulerer Kari Veiteberg som ny biskop i Oslo bispedømme, og vi gratulerer bispedømmet og Den norske kirke med en ny biskop.

På Kirkerådets møte i Oslo 13. september ble bymisjonsprest Kari Veiteberg tilsatt som ny biskop i Oslo bispedømme. Hun overtar etter Ole Chr. Kvarme som hadde sin avskjedsgudstjeneste i Oslo domkirke søndag 3. september.


Kari Veiteberg (56) er bymisjonsprest ved Bymisjonssenteret Tøyenkirken. Hun er utdannet ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og ble ordinert til prest i 1992 i Nidarosdomen. I 2006 tok Veiteberg teologisk doktorgrad. Hun har arbeidet som kapellan i Nidaros, faglærer og stipendiat ved Universitetet i Oslo, vikarierende sokneprest i Sør Hålogaland og studierektor ved Liturgisk senter i Trondheim.

I sin presentasjon til Oslo bispedømmeråd før nominasjonen 18. mai, skriver Kari Veiteberg blant annet:

- Eg vil vere med på å synleggjere kyrkja. Vi er i hovudstaden med sentrale styresmakter, presse og mediehus like om hjørnet. I dette bispedømmet har eg som biskop lyst til å vere med på å tolke og konkretisere kyrkjas oppdrag på ein måte som folk vil forstå.

Veiteberg startet som vikarprest i Grønland menighet for 27 år siden og ble ordinert i Trondheim halvannet år etter. Hun har en doktorgrad i teologi og har vekslet mellom praktisk prestetjeneste og akademia.

Om sine visjoner for kirken, skriver Veiteberg blant annet:

- Eg blir motivert til å brette opp ermene og sette i gong å arbeide når eg får visjonen frå Østre Aker prosti som leiestjerne: "med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen".

- Kyrkja skal vere lys og salt i lokalsamfunnet og i verda. Dette held eg fast på, samstundes som eg veit at kyrkja ikkje alltid har behandla folk godt.

Veiteberg mener det å være våken er en hovedutfordring for kirken:

- Kyrkja må stå fram og seie frå når forsvarslause menneske vert utsett for hets og negative haldningar og når forbrukskulturen og konsumet tek overhand.

Om debattkulturen i kirken skriver Veiteberg blant annet dette:

- Mange i bispedømmet og i verda elles meiner og tenkjer ulikt. Vi skal øve oss på å vere trygge saman, snakke godt om og til kvarandre og å feire gudstenester saman. For å ivareta eit teologisk mangfald vil eg vere opptatt av møter andlet til andlet der ein snakkar saman.

Eg vil oppmode til samtalar i bispedømmet om bibeltolking og tru. Kva betyr det å tru på

14.09.2017