I møte med Rita Elmounayer i Sat 7

 

Nannestad menighet har i mange år støttet satelittkanalen Sat7 som sender kristne programmer til landene i Midt-Østen og Nord-Afrika, fra Marokko til Afganistan.
Første september lanserte de en ny kanal, Sat 7 Academy, som lager undervisningsprogrammer til barn og ungdom.
Arne Torkild Aasen møtte kanalens administrerende direktør i vår, og fikk henne til å fortelle litt om bakgrunnen for kanalen:

I dag er det mange store utfordringer i Mellomøsten og Nordafrika. Det er en region belastet med fravær av menneskerettigheter og kvinners rettigheter.
Tilgang til god utdanning og til generell informasjon er meget begrenset. Dette er en region med opp til 50% analfabeter i noen land.
Millioner av flyktninger og mennesker som må flykte fra krig i landet sitt, bor nå under fryktelige forhold i Libanon, Jordan, Irak, Egypt og Tyrkia.
13 millioner barn som er uskyldige offer, søker sikkerhet, gode rollemodeller, bedre muligheter og en lysere fremtid.
Men hva slags fremtid vil de få uten muligheten til å gå på skole, lære, vokse eller skaffe seg et levebrød?

Utdanningsmuligheten i regionen er generelt dårlig med elendige lærings- og studieforhold. Som et resultat vil samfunn lide pga manglende ledelse,
mye fanatisme, stammeuro og mange konflikter. Intoleranse oppstår ofte mellom forskjellige religioner og etnisk bakgrunn.
Noen mennesker aksepterer ikke fattige, malplasserte, funksjonshemmede eller svake mennesker.

Etter å ha forstått det økende behovet for utdanning i regionen i dag, har vi besluttet å lansere en ny kanal: SAT-7 ACAMEDY.

Kanalen SAT-7 ACAMEDY vil utstyre barn, foreldre og lærere med PC/data for opplæring/utdannelse. Ved hjelp av spesialprogrammer vil kanalen
hjelpe deltagerne med å forstå at intet samfunn kan bli fritt og fremgangsrettet hvis det ikke behandler alle borgere likt. Ulikheter vil alltid gi muligheter for misbruk av makt.
Med denne kanalen vil vi informere og lære opp deltakerne som vil bli i stand til å forstå og ta sine egne valg, oppmuntre til en verdsetting av forskjellene i regionen og hjelpe deltakerne til å favne og sette pris på forskjellene der.

Spenningen jeg føler i dag minner meg om spenningen jeg følte for nesten 10 år siden når SAT-7 kom i drift med barnas kanal: SAT-7 KIDS.
I dag med SAT-7 ACAMEDY investerer vi ikke bare i barns liv, men i hele samfunnet som helhet og i en fremtid som kan bli skapt gjennom utdannelse.

Rita Elmounayer – kanales administrerende direktør.

28.09.2017