Allehelgenssøndag - invitasjon


ALLEHELGENSDAG

En gang i året blir spesielt alle pårørende som har mistet noen siden sist allehelgensdag invitert til allehelgensgudstjeneste. I år inviterer vi til gudstjeneste

 

Søndag 5. november     kl. 18.00 i Stensgård/Holter kirke
                                         kl. 11.00 i Nannestad/Bjørke kirke

 

Dette er en gudstjeneste der vi spesielt minnes de som har gått bort, leser opp navnene deres og tenner et lys for hver av dem.
Hele gudstjenesten, med salmer og preken, er preget av dette. Kanskje dere også vil pynte gravstedet med blomster og lys..

Dette er en fin og viktig markering og tradisjon for de pårørende, noe som holdes i hevd mange steder i landet.

Vi vet at mange som har mistet en av sine kjære, har følt det godt og riktig å komme til kirken på en dag som dette, og vi vil med dette få innby til gudstjenesten.

Vi sender denne hilsen til dem som er oppgitt som nærmeste pårørende i forbindelse med begravelser det siste året, og vi ber dere om eventuelt å formidle innbydelsen videre til andre i familien.

Vi kan også tilby samtaler med erfarne samtalepartnere dersom du har behov for det,

ta kontakt med kirkekontoret tlf. 66 10 55 90 eller direkte med:


                                                                       sokneprest Arne Torkild Aasen     tlf. 908 29 323
                                                                       sokneprest Svein Filtvedt Elgvin   tlf. 997 45 172
                                                                       diakon Svein Arne Bergli              tlf. 997 45 172
                                                                       Sjelesørger Magne Lunde             tlf. 917 90 078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker også å invitere dere spesielt til et foredrag med Per Anders Nordengen i Kjerkestua (vis-a-vis Holter kirke).

«Hvordan gjøre det beste ut av livet sånn livet har blitt». Les mer her.

Dere er alle hjertelig velkommen!
                                                                                                    
Kirkekontoret i Nannestad

 

 

28.09.2017