Nådestolen

Nannestad diakonale kraftsenter, er et samarbeid mellom:

Nannestad diakonale kraftsenter, er et samarbeid mellom:

Hvor og når:

  •   Nannestad kirkekontor, Nannestadvegen 245, 2030 Nannestad
  •   Hver torsdag 12.00-20.00
  •   Hjemmebesøk kan også avtales, hvis det er vanskelig å reise ut
  •  

 

 

  •  

        En til en samtaler med Magne Lunde
        (utdannet sjelesørger med lang livserfaring som blind)

 

 

 

Les mer om:

 

04.10.2017