4-års bok og Høsttakkefest – dåp og offisiell åpning av Kjerkestua.

  Det var et stort program Holter menighet hadde invitert menigheten og andre til søndag 15. oktober. Årets konfirmanter går i prosesjon inn i kirken – sammen med dåpsfølge - to barn blir nye medlemmer i Holter menighet denne søndagen.
Kulturskolens rektor Ellinor og hennes elever, Marie og Malin sang nydelig

og på fiolin spilte Marie Sofie som er datter til kantor Polina vakker musikk. Det ble mange inntrykk å fordøye for alle og enhver – men ikke desto mindre – veldig hyggelige inntrykk.

Soknets 4-åringer var invitert til frokost kl 09.00 i kirka – som jo er en spennende opplevelse for de små. Kl 11 startet gudstjenesten og her skulle de små «håpefulle» motta 4-årsboka som også er stor stas.

Flinke damer i menigheten hadde pyntet alteret i Skaperverkets ånd – høsttakkefest – er tradisjon på denne tida av året - det er mye å takke for.

Etter gudstjenesten var det innbudt til offisiell åpning av Kjerkestua. Og det var mange som ønsket å være med på dette.

Etter at leder i Holter menighetsråd, Else Granli, hadde ønsket velkommen ga hun ordet til ordfører Hans Thue som i positive ordelag snakket om Holter menighet som en generøs menighet og en grønn menighet sammen med Grønn kirkering.  Han snakket også om at huset som er bygget for at livsnøytrale organisasjoner skal kunne bruke det ved minneseremonier – og at kommunen fra nyttår skal kunne vie ektepar. Så på den måten kan faktisk ordføreren bli en konkurrent til kirken!

Marie og Malin sang vakkert også i Kjerkestua – akkompagnert av sin rektor Ellinor. Flott å lytte til.

Det er tatt vare på mest mulig fra opprinnelig bygg – salen er panelt og isolert og gulvene er flisbelagt og lette å holde rene. Vinduer er skiftet ut helt i tråd med de som var der fra starten av. Tilbygget inneholder romslig gang med garderobe, kjøkken, toalett, vaskerom og teknisk rom pluss et møterom. Det er lett adkomst for folk med bevegelseshemming – en heis på utsida av inngangen er montert.

Huset har jo en historie – det er tegnet av arkitekt Henrik Nissen i 1924 – og det er en testamentarisk gave til Holter Menighet fra lærer og kirkesanger Christian Andersen og hans søster Inger Marie Andersen.  Det var Bjørn Langerud som sto for den «historiske» delen av programmet.

Kirkeverge Øyvind Sandholt redegjorde fra byggeperioden – som faktisk ikke har vart lenger enn et drøyt år. Vi fikk se bilder fra starten og helt fram til bygget sto ferdig. Det har vært en helt utrolig dugnadsånd – og den største har selvfølgelig vært Alf Østrem Eik som har utført alt rørleggerarbeid på dugnad – og det er ikke bare noen få rør det er snakk om i et moderne bygg i 2017 med all teknikken som kreves. Holter menighet er utrolig takknemlige og blomstene som han og fru Eva fikk var så absolutt vel fortjent.

Grønn kirkering fortjener også en stor takk.  Konseptet til Grønn kirkering er i hovedsak basert på gjenbruk og verdiløst materiale. Her har gammelt materiale blitt til puter i to benker i salen avstemt i samme farge som veggene i rommet. Gardinene er vevd av garn fra en giver.  Portierer skal også veves og blir en gave fra Grønn kirkering.

Men ingen offisiell åpning uten sosialt samvær med kaffe og en gedigen kake-buffé. Jeg tror alle fikk sin «ønskekakebit» i Kjerkestua på søndag.

En stor marsipankake med bilde av Kjerkestua gjorde nok inntrykk både i smak og utseende blant gjestene.

Men alt har en ende – en lang og flott dag var over -  4-åringene fikk bok – vi fikk høre om skaperverket – og sist, men ikke minst, vårt nye menighetshus er nå offisielt åpnet og kan tas i bruk og leies ut til dåpsfest, minnesamvær, jubileer eller andre sammenkomster.

Det er mange å takke for at det gamle Kapellet nå er restaurert til et flott og brukervennlig menighetshus i tidsriktig utseende, men samtidig ivaretatt og beholdt mye av «det gamle» uttrykket av bygget. Huset står til disposisjon for livsnøytrale organisasjoner.

Holter menighet takker kirkeverge Øyvind for den innsatsen han har gjort - uten han – og selvfølgelig midler fra Nannestad kommune tror jeg ikke vi hadde fått dette til.

Vi takker alle som kom og var med oss på denne flotte dagen.

 

18.10.17/rig

 

 

 

 

 

 

20.10.2017