Nannestad kirke pynta til høsttakkefest

Søndag 10 september var det gudstjenste med presentasjon av konfirmanter og en barnedåp i Nannestad kirke.
Midtbygda kirkering pyntet flott til høsttakkefesten.

Foto: Liv Elstad

02.11.2017