18. februar - De tok alt fra meg - men ikke troen

Søndagstanker

1.søndag i fastettiden

18. februar 2018

Matt 16,21-23

 

De tok alt fra meg – men ikke troen

 

Høsten 2017 var biskop Thomas fra Egypt på Oslo-besøk. Jeg fikk være med

på et av hans møter. Hans fortelling fra kirken i Egypt/Midt-Østen gjorde

inntrykk på meg. Jeg vil dele litt av det han fortalte.

 

Han mintes moren som hver dag samlet barna sine foran ikonet.

Biskopen sa det slik: her lærte jeg å si Jesus før jeg

kunne si mamma.  Det var «søndagsskole» hver dag.

Kirken er et viktig sted for identitet. 

 

Vi kan av og til lese i avisene om uro og angrep på kirkene i Egypt og andre land i Midt-Østen.  Han delte fortellinger om forfølgelse.

I et av landene var det 2000 kristne som kunne forbli i landet, hvis de fornektet

troen på Jesus. Hvis ikke, ville de ble forvist.

En fornektet troen på Jesus.  De andre mistet alt.

En av disse sa: De var i stand til å ta alt fra meg – men ikke troen!

De sa også: Frelsen er vår styrke.  Vår glede er Jesus!

 

En ung kristen guide sa det slik: Be for oss, ikke om å slippe

forfølgelse – men om styrke i troen!

 

Velsignet søndag!

 

Mari Iren Bunes

 

15.02.2018