25. februar - Hvor to og tre er samlet

Søndagstanker

2.søndag i fastetiden

25.februar 2018

1.Mos 3,8-15

Hvor to og tre er samlet

 

For en tid siden ble jeg så inspiret av noen damer som hadde besøkt Estland.  I hovedstaden Tallin er det to menigheter -

Mustamäe og Saku som har misjonsavtale med menigheter i Norge. I mange år har det vært et samarbeid mellom disse to menighetene og Det Norske Misjonsselskap.

Damene fortalte så inspirert og engasjert etter møte med trossøsken i Estland.

Nå hadde de selv sett og hørt hva Gud har gjort; møtt trofaste kirkemedlemmer – og sett at nye mennesker finner veien til kirka.  Ikke rart de var inspirert.

I Saku startet tre stykker en bønnegruppe i 2011.  Bønnemøtene hadde de hos eldste medlem på 104 år. (Hun døde høsten 2017.)

Etter to år, i 2013 kunne de danne egen menighet – for da var de 12 medlemmer.

Nå er de over 100.  Menigheten har mange flotte møtepunkter, det er   søndagsskole og gospelkor.  Det. arrangerer leirer; og har  utdeling av mat og klær.

 

Medlem nr.  100 er en av fjorårets årets konfirmanter, Maicken, på 30 år.

Be gjerne for henne, de andre konfirmantene og menighetene.  De trenger vår forbønn!

 

Velsignet søndag!

 

Mari Iren Bunes

 

15.02.2018