Hjerterommet er åpent på onsdager


Diakon Svein Arne Bergli slår et slag for frivilligheten og hjerterommet. Her sammen med Inger Hilde Bergli, sokneprest Svein F. Elgvin, Steinar Låveg, kirkeverge Øyvind Sandholt, sokneprest Arne T Aasen og Anne M S Aasen.

Varene i den 15 kvadratmeter store butikken i det gamle kommunehuset, hvor også kirkens kontorer holder til, kan gis bort gratis til noen som trenger det.

Man kan også betale litt og overraske noen. Inntektene går til den diakonale satsingen i Nannestad.
Butikken skal drives av frivillighet.

Vi har allerede fått inn ganske mye forskjellig klær og utstyr, og har fått en fryser fra Bjerke barnehage. Den skal vi ha mat i etter hvert, som vi vil få fra både butikker og grossister.
Vi tar gjerne imot både utstyr og klær fra dem som vil støtte prosjektet. Vi ønsker oss da ting som er hakket bedre kvalitet enn loppemarkedstandard, pent brukte ting, eller nye ting hvis noen vil gi bort det.


Svein Arne og Inger Hilde står bak prosjektet Hjerterommet. Nylig åpnet "butikken" med klær og utstyr som kan gis bort til noen som trenger det eller kjøpes.

Prosjektet er et samarbeid mellom kirkene i Nannestad og Overraskelse.

Butikken vil være åpen hver onsdag kl. 13.00 - 17.00

Foto: Magnar Haraldsen

 

 

28.02.2018