11. mars - Nikodemus og det evige liv

Søndagstanker

Søndag 11.mars

4.søndag i faste

Tekst: Joh. 3.10-16

 

NIKODEMUS OG DET EVIGE LIV.

Teksten denne søndagen er siste del av samtalen som en av jødenes rådsherrer, Nikodemus, hadde med Jesus.

Det var ingen selvfølge at Nikodemus og Jesus skulle ha en fortrolig samtale. Nikodemus var fariseer og de var ikke all verdens begeistret for denne « profeten fra Nasaret».

Allikevel er Nikodemus nysgjerrig. Til sist får han en leksjon fra det gamle Testamente som Nikodemus kjente godt. Den handlet om Moses og Israelsfolket som var ute i ørkenen hvor de blir utsatt for et angrep av svært giftige slanger. Ble man bitt, var det det samme som den visse død. Da folket oppdager dette, går de til Moses og ber han gå i forbønn for dem. Moses ber til Gud og får som svar: «Ta en stang og smi en kobberslange øverst på den. Når noen blir bitt, skal man se opp på kobberslangen og man skal ikke dø.»

Dette måtte være den mest tåpelige motgift de kunne få. Noen ville sikkert bare avfeie det som vrøvl, andre var sikkert i tvil. Andre igjen tok sjansen. De trodde. De så opp på kobberslangen og levde.

Jesus viser Nikodemus at slik skal det også bli når Menneskesønnen skal løftes opp på et kors. Hver den som tror og ser opp på korset, skal få evig liv.

Enkelt, ja tåpelig enkelt. Men slik har Gud gitt oss alle mulighet til å få et evig liv.

 

Steinar Tosterud

 

08.03.2018