25. mars - Palmesøndag

Søndagstanker

Søndag 25. mars

Palmesøndag

Tekst: Matt 26,6-13

Palmesøndag

I mange år har jeg fått mulighet til å være i Israel i tiden før påske. Det har gitt meg en dypere forståelse av påske, både den gang og nå.

Å følge den veien Jesus gikk, har gitt meg en forståelse av både steder og avstander.

Jeg vil gjerne ta dere med på denne vandringen.

Oljeberget er starten på Jesu påskeuke. Han kom fra østsiden av Oljeberget, fra den lille byen Betania hvor hans venner, Maria, Marta og Lasarus bodde.

 I vår tekst står det at han hadde vært på besøk i Simon den spedalskes hus, hvor han var blitt salvet av en kvinne som hadde et tvilsomt rykte.

Når jeg står på Oljeberget, kan jeg i tankene se tilbake på hvordan det skjedde.

Han kommer, sammen med disiplene, opp fra østsiden og stanser da han kommer opp på toppen. De ser ut over Kedrondalen der nede og over på Templet og tempelplassen. Templet var selve senteret i den jødiske tro og for Jesus som er jøde, bekjente han seg til å være i denne tradisjon.

Derfor er også alt som skjer med Jesus, beskrevet i de gammeltestamentlige profetier.

Jeg ser den samme utsikten, som Jesus gjorde, men med den forskjell at Templet ikke lenger er der. Men i tankene ser jeg folkemengden med palmegreiner og Jesus oppå eselet, der han rir mot Jerusalem.

Jeg ser han ri ned og synes jeg hører folkemengdens Hosiannarop. Han setter ifra seg eselet og går inn på tempelplassen.

Fra min imaginære utsikt ser jeg Jesus rense templet for pengevekslere og duekremmere, slik at de som står på utsiden og gjerne vil komme inn for å be, overtar plassen.

Etter det blir han liksom borte i folkemengden, for det er kommet mange til Jerusalem disse dagene for å feire påske.

For Jesus er ventetiden der. Han veit hva som skal skje, men han må vente til tiden er moden.

For oss i dag går vi inn i den stille uke, som skal være noen få dager med ettertanke og ro, før påskens drama setter inn.

God påske

Steinar Tosterud

 

 

 

09.03.2018