8. april - Elsker du meg?

Søndagstanker

Søndag 8.april

2. søn i påsketiden

Joh 21,15–19

 

Elsker du meg?

Et vanskelig spørsmål, selv om det blir stilt av en du er virkelig glad i: Elsker du meg?

I dagens tekst er det Peter som får dette spørsmålet. Bakgrunnen er at han møter Jesus etter at Jesus har stått opp fra de døde. Da Jesus ble arrestert hadde Peter fulgt etter på avstand, men tre ganger nektet for at han hadde noe med Jesus å gjøre.

Nå kommer oppgjøret etter dette sviket. Jesus spør ”Elsker du meg?” Tre ganger må Peter svare, og for hvert svar får han en oppgave. Jesus kalte seg Den gode hyrde, nå overlater han gjeteroppgaven til Peter.

Peter blir mer og mer fortvilet for hvert spørsmål. Hvordan skal han få sagt at han elsker Jesus? Til slutt utbryter han: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.»

Etter dette får Peter høre at han kommer til å bli tatt til fange når han blir gammel. At han kommer til å dø for Jesus. Peter spør så hvordan det skal gå med en annen disippel, som stod Jesus svært nær. Jesus svarer at: «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!» Det ble av noen tolket slik at denne disippelen ikke skulle dø, men det var ikke slik sagt.

Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. 1. Korinterbrev 13. 7.

Arne Andersen

20.03.2018