15. april - Porten

Søndagstanker

Søndag 15.april

3. søn i påsketiden

Joh 10,1–10

 

Porten

Jesus snakker om ei sauekve. Ved porten står en portvakt, som passer på at ingen uvedkommende kommer inn. Tyver bryter seg inn i kvea for å slakte sau. Sauene blir skremt, og tyvene bryr seg ikke om sauenes velferd. I motsetning til gjeteren, som kommer gjennom porten, og lokker sauene til seg. I bibelsk tid ble sauene gjetet av gjeter som førte sauene til beite og vann. Han gikk foran og viste vei. Sauene stolte på gjeteren, og gjeteren kjente sauene.

Jesus kaller seg Porten, de som går gjennom Han, skal være fri til å gå ut og inn, og finne beite og trygghet. Andre er bare ute etter å stjele og ødelegge.

I andre sammenhenger sier Jesus at porten er trang, og at det vil være trengsel i porten. Likevel, det er gjennom den trygge Porten at veien til livet går. Å bryte gjennom gjerdet fører ikke til noe godt.

Vi lever i ei tid da mange står rundt kvea og lokker. Noen er ute etter makt, ja noen er ivrige etter å ofre andres liv for sin egen sak.

Jesus vil bare gi oss frihet. Det gjelder å kjenne Gjeterens stemme:

Mellom alle verdens røster
bare din er den som trøster,
led oss i ditt hyrdespor!

Christian Richardt 1885. Norsk Salmebok (NoS) nummer 643

Arne Andersen

20.03.2018