22. april - Elsk hverandre !

Søndagstanker

Søndag 22.april

4. søn i påsketiden

Joh 13,30–35

 

Elsk hverandre!

Rammen for dagens tekst er måltidet skjærtorsdag. Judas har nettopp gått fra bordet for å forråde Jesus.

Jesus snakker om at han skal bli herliggjort. Det er bibelspråk for å få gudommelig makt og glans. Kristne bruker av og til ubegripelige ord, men her er selve saken også ubegripelig: At en skammelig og pinefull død skal føre til ære og herlighet.

Andre del av teksten er i klartekst: ”Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.”

Det er et vanskelig bud: Å elske hverandre. Å være glad i andre, å ville den andre vel. Og ikke minst, se at det ufordragelige mennesket jeg møter er min bror eller søster, og elsket av Jesus.

For om vi har kjærlighet til vår neste, kan folk se at vi er kristne.

Arne Andersen

20.03.2018