6. mai - Bønn er et sentralt tema i Bergprekenen

Søndagstanker

6. mai 2018   

6. søndag i påsketiden

Matteus 7, 7-12

Bønn er et sentralt tema i Bergprekenen. Tidligere i denne talen spurte disiplene Jesus hvordan de skulle be. Da lærte Jesus dem Fadervår. Jesus har undervist disiplene om hvordan de skal leve. Det er åpenbart at Jesus sin etiske undervisning overgår hva disiplene klarer å etterleve. Det rettferdighet som skildres i Bergprekenen, er det bare Jesus selv som kunne oppfylle. Mot talens avslutning oppfordrer Jesus disiplene til å be. Det er en god Far som hører disiplenes bønn.

I 2011 kom det en ny «versjon» av Fadervår. Den begynner slik: «Vår Far». Gud tituleres rett og slett som «vår far». På samme måte som vi i Fadervår ber til faren vår, bruker Jesus i dagens tekst et hverdagsbilde om en fars forhold til sine barn. En stein symboliserer det motsatte av et brød, en slange symboliserer det motsatte av en fisk. På samme måte som en omsorgsfull far vil gi barna sine brød og fisk i stedet for stein og slange – eller kanskje, gi dem det de trenger, slik vil også vår far i himmelen gi oss det vi trenger.

Den gylne regel er en kjent og utbredt moralsk grunnsetning. I Det nye testamentet er den gitt oss i sin positive versjon: «Det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem.» Den gylne regel er sentrum for bergprekenens etiske undervisning. Den vender den etiske tenkning bort fra alle reglene og setter seg i den andres sted og spør hva som er godt for vedkommende. Akkurat slik er Gud en god far for oss også. Han gir oss det som er godt for oss. Derfor kan vi med frimodighet be til vår himmelske Far. Rope ut i både sorg, glede og fortvilelse. Han vil høre oss og gi oss av sin kjærlighet.

Salme: Din trofaste kjærlighet kan aldri svikte, nr. 382

God søndag!

Maylén Nupen
Soknerpest Frogner menighet

30.04.2018