Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Nye puter i Holter kirke

Da har de nye, flotte putene i Holter kirke kommet på plass.

07.05.2018