Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Konfirmasjon i Holter

Det ble en høytidelig og fin konfirmasjonsgudstjeneste i Holter kirke lørdag 26. mai.   

Som om ikke det var nok så ble lille Jonathan døpt. Det var kun to konfirmanter Mia og Thea som «åpnet» konfirmasjonshelga i Holter. Søndag var det fem og i august resten av et kull på 29 konfirmanter. Høstkonfirmantene skal på KRIK-leir i løpet av sommeren og det blir en spennende opplevelse.  

Gunn hadde pyntet kirken med markblomster både ute, i våpenhuset og på alteret. Døpefonten var pyntet med roser og hvite fresia.

 

Konfirmantene bidro gjennom hele gudstjenesten – både med lesning og evangelieprosesjon. 

Lille Jonathan ville gjerne utforske kirkegulvet litt bedre og dermed var han raskt på benkerad nr to. 

Mia og Thea fikk bekreftet dåpsløftet ved at diakon Svein Arne tegnet korsets tegn i hånden deres.  De fikk gode ord med seg videre inn i «voksenlivet» av både Svein prest og diakon Svein Arne. 

Hans Harstad spilte flott på trompet. 

Så var det hele over – og fotografering ute av familie og venner. Holter menighet gratulerer både konfirmanter og dåpsbarn. 

 

10.6.18

Tekst/foto; Rig

14.06.2018