Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Siste møte med sokneprest Arne Torkild i Fellesrådet

Onsdag 23.5. hadde Fellesrådet sitt siste møte før sommeren.  Her er sokneprest Arne Torkild også medlem – og siden han skal slutte som prest nå i sommer så var det hans siste møte i Fellesrådet. 

Det blir jo litt rart og et stort tomrom. Men Arne Torkild går over i pensjonistenes rekker og det er vel forståelig det også – selv om menighetene i Nannestad nok gjerne skulle sett at han hadde fortsatt ei stund til.

Leder i Fellesrådet, Steinar Laaveg ønsket på vegne av Fellesrådet Arne Torkild alt godt og takket for et meget godt samarbeid i årene som var gått.  

Som seg hør og bør så må det det vanke en gave – og vi håper at han vil tenke på både Fellesrådet og menighetene som sådan hver gang han ser ……………….  vokse og gro. 

 

24.5.18/Rig

14.06.2018