Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Sokneprest Arne Torkild Aasen slutter

Vår kjære sokneprest og medarbeider går av med pensjon 1. september 2018.

Som misjonærsønn har han hatt et omflakkende liv i oppveksten. Foreldrene hans var misjonærer, og faren var også prest. Så det meste av oppveksten bodde han på Madagaskar. Han var 16 år da han flyttet til Norge.

Han begynte som sokneprest i Nannestad i 2007- hvor han i hovedsak har vært sokneprest i Nannestad og Stensgård sokn.
Han trives godt her i bygda og har nå kjøpt seg hus på Preståsen.

Arne Torkild er et veldig stort positivt innslag i staben vår og vi vil savne han veldig mye.

sign. L.Embre

04.07.2018