Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Ny sokneprest i Nannestad og Stensgård sokn

Ny sokneprest i Stensgård og Nannestad sokn blir Lilja Kr. Thorsteinsdottir.

Hun begynner i stillingen 1. september 2018.

Sign. LH Embre

04.07.2018