15. juli - Han som hører og som ser

Søndagstanker

Søndag 15. juli

8. søndag i treenighetstiden

Mark. 12,37b-44

 

Han som hører og som ser.

Teksten denne søndag handler om Jesus og en enke som gir bare noen få øre i tempelkisten, mens andre gav store summer. Forskjellen mellom de rike gavene og denne usle, gniende gaven til enken, var at hun ga alt hun eide, og var slett ikke gnien, mens de andre gav av sin overflod.

 

Men forut for denne beretningen, hører vi at Jesus advarer mot de skriftlærde for deres overfladiskhet og deres trang til å vise sin åndelighet for alle andre. Blant annet advarer Jesus mot det å stikke seg fram og holde lange bønner for syns skyld, og tru at en er noe mer enn andre.

 

I dagens samfunn har det vel heller blitt slik at ingen tør å vise seg fram, men setter seg alltid bakerst i kirke og forsamlinger. Det vil være måten å vise sin fromhet på.

 

Jesus sier også noe om bønnene vi ber. Han er ikke avhengige av lange, velformulerte bønner for å høre. Han har gitt oss en bønnemal som vi kan få bruke og det er den bønnen han lærte sine disipler. Fadervår, eller Vår Far.

Når vi for oss selv eller i fellesskap får be den bønnen, så er det bra nok.

Jeg har av og til møtt mennesker som sier at de ikke er kristne, men at de har bedt Fadervår hver kveld i hele sitt liv. Da vil jeg si at de har en sterkere tro enn hvilken som helst prest eller predikant.

 

Det er det Jesus ser etter. Han så enken og hennes gave. Han ser deg og din stillferdige bønn.

 

God sommer.

 

Steinar Tosterud

09.07.2018