Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Olsok i Holter menighet

Det er tradisjon i Holter å feire Olsok på Kjerkehaugen, ved Foss gård.  Slik ble det ikke i år. Værvarslerne ble ikke helt enige om hva slags vær vi skulle få denne søndagen – og da ble gudstjenesten holdt i Holter kirke. For å sitere sokneprest Arne Torkild; «Alle dører er satt vid åpne – så vi kan betegne dette som en friluftsgudstjeneste»

Det var sokneprest Arne Torkild som forrettet og inngangssalmen var «Fagert er landet». Etter Nådehilsen, dagens bønn og tekstlesning ble det sunget salme nr. 251 – «Det kom et gledesbud til dette landet».

Prekenteksten denne Olsok-dagen var fra Luk 9, 23-26. Ellers handlet prekenen om Olav den hellige som falt på Stiklestad 29. juli 1030.

Eli Ulle Holter spilte til salmene og som postludium sang hun, mens hun spilte, salmen «Så kom du da til sist, du var en fremmed»; Melodi Benny Andersson – tekst Ylva Eggehorn – en vakker stille stund.

Det var mange som hadde funnet veien til kirken denne ettermiddagen. Etter gudstjenesten ble det servert kirkekaffen og alle fikk en prat over kaffekoppen.

 

6-8-18/rig

 

07.08.2018