12. august - Tjeneste i Guds rike

Søndagstanker

Søndag 12. august

12. søndag i treenighetstiden

Luk. 8,1-3

 

Tjeneste i Guds rike.

 

Teksten for denne søndagen handler om at Jesus reiser omkring i byene og landsbyene og bærer fram det gode budskap om Guds rike.

For egen del skaper denne teksten minner fra mitt eget liv, da jeg sjøl fikk reise rundt på Romerike som predikant og forkynner.
Flotte minner både fra bedehusene og ikke minst fra alle leirene på Fossheim leirsted.

Det ble mange flotte møter både med voksne, barn og unge.

Men på samme måte som Jesus ikke reiste rundt aleine, men hadde med seg mange venner på sine reiser, slik hadde heller ikke min forkynnertjeneste vært noe uten alle som stod sammen for å kunne forkynne evangeliet.

Jesus hadde med seg sine disipler og også mange kvinner i sitt følge som tjente han med de de eide.

For meg ser jeg alle de som hadde forberedt møtene på bedehusene, for de som vasket og de som kokte kaffe og stod for bevertningen på møtene.

Fra tiden på Fossheim ser jeg Petra og Even som holdt hele leirstedet i gang, både med vaktmesteroppgaver og matlaging til alle barna og de unge.

Jeg ser også at jeg som forkynner ikke hadde klart den tjenesten uten å ha ei kone hjemme som tok seg av både hjem og barn og økonomi.

På samme måten som Jesus ikke kunne være aleine i sin tjeneste, så er det slik at vi alle er avhengige av hverandre. Den tjenesten vi få tildelt er like stor selv om den ikke synes så godt.

Vi trenger hverandre.

 

De to neste søndagene får vi høre mer om tjenesten.

 

Steinar Tosterud

 

 

 

08.08.2018