19. august - Tjeneste 2

Søndagstanker

Søndag 19. august

13. søndag i treenighetstiden

Luk 12,41–48

 

Tjeneste 2.

I dagens samfunn finnes det tro tjenere og utro tjenere. Noen som legger all sin sjel i det arbeidet en er satt til. De er lojale overfor bedriften og har sin glede i at bedriften skal gå bra. Det er arbeidere som en bedriftseier kan sette til fler og fler oppgaver.

Men så finnes det også dem som ikke bryr seg opp bedriftens ve og vel, bare de får utbetalt sin lønn og får tatt ut det de har krav på av ferie og fridager. Det kan hende de heller ikke tar det så nøye med å snuske til seg til som egentlig tilhører bedriften. Slike personer vil en ansvarlig bedriftseier ikke tiltro større oppgaver, fordi det er bare de selv som står i fokus.

Slik er det nok i både samfunn og menighetsliv.

Den lignelsen som Jesus fortalte i søndagens tekst handlet nettopp om slike forhold.

Han var opptatt av at vi skulle være slik at både Gud og mennesker skulle kunne betro oss oppgaver som er nødvendig i et samfunn.

Vi trenger hverandre og vi trenger et fellesskap.

 

 

Steinar Tosterud

 

 

 

 

08.08.2018