26. august - Unyttig

Søndagstanker

Søndag 26.august

Vingårdssøndagen

Luk. 17, 7 - 10

 

Unyttig

 

Denne søndagen er litt spesiell for meg, ettersom jeg da skal gå på prekestolen for siste gang i Furuset kirke som prest der.

Det har vært fire fem fantastiske år, hvor jeg har fått gjøre det jeg liker aller best. Være nær mennesker i sorg og glede, møtt mange fantastiske konfirmanter. Jeg har også fått lov til å ha gudstjenester og preke og fortelle fra Bibelen.

For meg har dette vært en fantastisk reise. Samtidig som min tjeneste i Furuset er forbi, så er også det aktive arbeidslivet forbi, ettersom pensjonstilværelsen har innhentet meg.

Å se tilbake på 25 års tjeneste i arbeidslivet gjør meg både glad og ydmyk.

Ydmyk ble jeg også da jeg leste hva som var søndagens tekst for denne søndagen:

Dersom en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til tjeneren når han kommer hjem fra markene: ‘Kom nå og sett deg til bords?’ Nei, han vil si: ‘Lag til kveldsmaten, bind opp kjortelen og stå til tjeneste for meg mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du selv få deg mat.’  Takker han vel tjeneren for at han gjorde det han var pålagt? På samme måte med dere: Når dere har gjort alt som er pålagt dere, skal dere si: ‘Vi er unyttige tjenere og har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre.’»

De tjenestene jeg har fått, har jeg fått av Gud. Han har gitt meg evner og krefter til å utføre det arbeidet. Jeg har feilet mange ganger og har nok ligget våken og tenkt på de feil jeg har begått. Så det er sant det Jesus sier i dagens tekst: Vi er unyttige tjenere og har gjort bare det vi var skyldige til å gjøre.

Men vi har vært tjenere for en stor Herre. Han som har makt i himmel og på jord. Da kan den «unyttige» tjener være glad og fornøyd. En trenger ikke å få mindreverdighetskomplekser av den grunn.

Takk for tjenesten jeg har fått ha.

 

Steinar Tosterud

 

 

 

 

08.08.2018