28. oktober - Bot og bedring

Søndagstanker

Søndag 28. oktober

Bots og bønnedag

Luk. 18,9-14

 

Bot og bedring

Jeg kan likevel innrømme det først som sist. Jeg har fått fartsbot en gang. 60 km. skiltet kom litt for brått på. Jeg er ikke stolt av det, men det har gjort at akkurat der passer jeg på å ikke kjøre for fort. Bota lærte meg altså noen ting. Så burde jeg nok ha hatt noen flere bøter seinere i livet, for jeg har nok ikke vært like oppmerksom. Det betyr at jeg nok må stille meg ved siden av tolleren i dagens tekst, langt nede og si: Gud vær meg synder nådig.

Trafikkbota reparerte ingen ting. Den bare lærte meg noe. Men min mors bøter på bukser og tøy som hadde gått i stykker, de gjorde at tøyet kunne brukes fortsatt. De bøtene ga plaggene en ny start der det var gått i stykker.

Tolleren i templet fikk en ny start. Han innrømmet sin stilling overfor Gud, og Jesus sa: Han gikk hjem, rettferdig for Gud.

Vi kan få bruke bots og bønnedagen som en hjelp til å finne hvem vi er og samtidig få motta Jesu tilgivelse, slik at vi kan starte på ny.

Steinar Tosterud

15.10.2018