4. november - Oppstandelsen og livet

Søndagstanker

Søndag 4. november

Allehelgensdag

Joh. 11,1-5; 33-38.

Oppstandelsen og livet                             

Av alle tekster i bibelen synes jeg at de som handler om oppstandelse fra de døde, er de vakreste, sterkeste og umuligste. Slik ser det i alle fall ut med mine øyne.

De er vakre fordi Jesus lar seg påvirke av verdens nød, være seg sorg og død eller det onde som kommer etter våre dårlige valg. Ingenting menneskelig er ukjent for ham,
og han forholder seg til det.

De er sterke fordi de forteller om at han har helt andre muligheter og trosser selv de mest destruktive kreftene vi møter i livet.
De er umulige fordi de sprenger rammene for det jeg kan begripe.  Spørsmålene står i kø og de begynner gjerne med et, hvorfor?

Denne dagen minner oss om våre verste tap, men den peker som sagt på noe vakkert, en styrke som brukes til beste for oss og som gjør det umulige mulig. La oss gå til kirke og høre ordene om Lasarus til trøst og oppmuntring. Velkommen skal du være, og god søndag!                                                                  

Gunnar Øvstegård

31.10.2018