Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

17. februar - Såmannen

Søndagstanker

Søndag 17. februar

Såmannssøndagen

Tekst: Matt 13,24-30

 

Såmannen

Såmannssøndagen blir også gjerne kalt Bibeldagen. Bibelselskapet i Norge samler inn penger til ulike prosjekter rundt om i verden. I år er det innsamlinger til oversettelse av Bibelen til språkgrupper i Etiopia. Det er noe eget å få Bibelen på sitt eget språk. Det treffer en gjerne sterkere da. Vi kan bare tenke med oss sjøl. Vi er heldige som har Bibelen på vårt eget språk, slik at vi slipper å lese den på f.eks. dansk eller svensk.

Teksten på denne søndagen handler om at en mann sådde godt korn i åkeren sin, men da det vokste opp kom det også mye ugras sammen med hveten. Tjenestefolket ville ut og luke, men bonden ba dem vente til høsten, ellers kunne man komme i skade for å rive opp hvetespirene.

Jeg har en viss erfaring med dette. Et år hadde jeg sådd gulerøtter og i min iver etter å luke bort ugraset hadde jeg luka bort mesteparten av gulerøttene fordi jeg ikke visste helt hvordan spirene så ut.

Såkornet sammenlignes med Guds ord som vi finner i Bibelen. Jesus ber oss om å ha tålmodighet. Det har spirekraft i seg selv og selv om det kan ta litt tid før det bærer korn i akset, skal vi stole på det.

For meg selv tenker jeg på alle de konfirmantene jeg har fått lov til å formidle Guds ord til. Tilsynelatende er det få resultater av det ved at den kristne tro har fått slå seg til i dem, men kanskje en dag…..

Steinar Tosterud

24 Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. 25 Og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. 26 Da kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. 27 Tjenerne gikk til jordeieren og sa: ‘Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra?’ 28 ‘Det har en fiende gjort’, svarte han. Tjenerne spurte ham: ‘Vil du vi skal gå og luke det bort?’ 29 ‘Nei’, svarte han, ‘for når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp hveten. 30 La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster inn: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min.’»

 

31.01.2019