Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

3. mars - Fastelavenssøndag

Søndagstanker
Søndag 3. mars
Fastelavenssøndag

Luk 18,31-34

Det er Fastelavens søndag til helga. For mange betyr det boller med krem. Men hvorfor? Neste onsdag er det askonsdag og da er det 40 hverdager igjen til påske. Vi går altså inn i fastetiden. I mange land er fastetiden en tid hvor man ikke spiser kjøtt. Vi kjenner ordet Karneval. Det betyr rett og slett farvel til kjøtt. Karne er kjøtt og Val betyr farvel.

Mange bruker denne tiden til å redusere på matinntaket og heller bruke mer til på Bibel og bønn. Andre tar seg en pause fra Facebook eller finner andre ting de kan legge til side for å konsentrere seg om ting som er viktigere.

I vår kristne tradisjon her i Norge har vi ingen pålegg, men enhver får finne det som er en rett faste for den enkelte. Men på Fastelavens søndag er det feste og gleden som står i sentrum. Spis derfor bollene med krem med god samvittighet denne dagen.

For Jesus og disiplene var det vandringen opp til Jerusalem og Jesu lidelse og død som var fokus.

Kanskje vi kan følge dem ved at vi leser teksten for denne dagen og grunner på den: «Han tok de tolv til side og sa til dem: «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om Menneskesønnen, skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på, og de skal piske ham og slå ham i hjel. Og den tredje dagen skal han stå opp.» Men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forsto ikke det han sa.»  Luk.18,31-34.

Steinar Tosterud

 

 

 

 

 

14.02.2019