Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

10. mars - pappa sier at...

Søndagstanker

Søndag 10. mars

1.søndag i fastetiden

Matt. 26, 36-45

 

PAPPA SIER AT ......

Det flotteste jeg vet er å stå i gangen å ønske velkommen til barnegruppa. Noen av ungene har nesten ikke tid til å ta av ytterklærne - de skal inn å leke. Løpe - løpe - løpe.

Mens andre har noe å fortelle:

Ja, vi må jo på barnegruppa, sa 7-åringen. Vi er jo kristne.

En annen fortalte: Pappa og jeg har snakket om Gud og Jesus og sånn. Pappa sier at han tviler litt. Det gjorde jeg også før, men nå tror jeg som bare det!!!

"Det er en liten gutt her. Han har fem brød og to fisker, " sa disippelen til Jesus.

Jesus hadde nettopp sagt at alt folket skulle sette seg. Det var mange tusen. Disiplene skulle gi dem mat. Men disiplene hadde ikke penger til å kjøpe mat. Det var bare den lille matpakka. Da Jesus løftet den mot himmelen og velsignet den, ble det nok til alle. Ja, det ble til og med mat til overs!

Glem ikke barna og de unge i dine bønner!

Velsignet søndag!

Mari Iren Bunes

 

 

 

 

 

 

 

06.03.2019